Ústí nad Labem Jiří Hovorka

Pojištění podnikatelů

Objevujte nové myšlenky,

technologie nebo nové

příležitosti na trhu.

Jsme tu pro ty, kteří

investují peníze, čas

a talent, aby založili

svou vlastní firmu.

PRO BYTOVÉ DOMY

CO SPECIFICKÉHO VÁM POJISTÍME?

 • movité věci ve vlastnictví družstva nebo SVJ
 • odpovědnost z vlastnictví, držby, provozu (pronájmu) nemovitosti
 • odpovědnost statutárních orgánů SVJ nebo BD

PRO ŘEMESLNÍKY

CO SPECIFICKÉHO VÁM POJISTÍME? 

 • vlastní nářadí, přístroje a stroje, materiál (zásoby v sídle řemeslníka i na místě zakázky) 
 • náklad a materiál ve vozidle při přepravě

PRO JAKÉ PŘÍPADY BUDETE POJIŠTĚNI?

 • škody vzniklé při vlastní činnosti (propálený okolní majetek při svařování, škoda způsobená padající nádobou s maltou z lešení, poškozené zemní vedení při výkopových pracích) 
 • škody vzniklé vinou vadně provedené práce (vadně smontované podlahové topení poškodí podlahu, špatně provedená omítka spadne a někoho zraní, vadně položenou střešní krytinou zateče a poškodí se vnitřní vybavení domu)

CO POJISTÍME?

PRO MAJITELE OBCHODŮ

CO SPECIFICKÉHO VÁM POJISTÍME? 

 • parkoviště, oplocení 
 • vybavení a zařízení obchodů, zásoby i cizí věci (v pronájmu, v komisním prodeji) 
 • skla a výlohy 
 • převážené zboží v autě (náklad)

PRO JAKÉ PŘÍPADY BUDETE POJIŠTĚNI? 

 • odcizení zboží v prodejně včetně tzv. prosté krádeže 
 • zničení nebo poškození zboží zákazníkem 
 • odcizení, poškození a zničení věcí vystavených před provozovnou 
 • přerušení provozu i z důvodu úředního zásahu 
 • poškození elektronických pokladních systémů vč. EET 
 • škody způsobené poruchou chladicího zařízení 
 • škody, které můžete způsobit někomu jinému např. v důsledku prodeje vadného výrobku 
 • škody na pronajaté nemovitosti a pronajatém zařízení

PRO RESTAURACE A PENZIONY

CO SPECIFICKÉHO VÁM POJISTÍME? 

 • zařízení a vybavení objektu 
 • osobní věci hostů, kola 
 • zahradní nábytek a konstrukce tzv. zahrádek umístěných v místě pojištění vně provozovny

PRO JAKÉ PŘÍPADY BUDETE POJIŠTĚNI? 

 • škody způsobené poruchou chladicího zařízení na skladovaných zásobách 
 • poškození elektronických zabezpečovacích systémů